uw ip adres is 54.198.104.234 , Eventueel misbruik wordt geregistreerd!

Op alle foto's berust copyright. En voor het gebruik is dus vooraf toestemming nodig.

Aan die toestemming zijn voorwaarden verbonden. Als u foto's wilt gebruiken van: Luc Verschuuren

Vermeld in u mail: U kunt hier contact opnemen.

- de soort uitgave (boek, krant, website, catalogus, poster, tentoonstelling etc.)

- het doel (algemeen, verkoop, voorlichting, educatief, relatiegeschenk etc.)

- uw contact gegevens (NAW, KvK, BTW, telefoon)

- om welke foto(s) het gaat (nummer of omschrijving)

- of u over afdrukken/bestanden beschikt (en waar die vandaan komen)

- of op welke manier u foto's wil ontvangen (afdruk, digitaalbestand) - overige relevante aanvullende informatie